facebook

ДепартаментТеатър

Актуално

t-petrova_678x410_crop_478b24840a
08.12.2015 09:00

Игрови метод на преподаване в училище

Открит урок на студенти от департамент „Театър“ в 28 СОУ „Алеко Константинов“

28 СОУ „Алеко Константинов“,  бул. „Възкресение“ 60

Организатор:
департамент „Театър“

Водещ:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова

Участници:
студенти от департамент „Театър“ и ученици от 28 СОУ „Алеко Константинов“


Игровият метод на преподаване е учене през действие и игра. Игровият метод на преподаване по-скоро насочва мисленето и активността на учениците и те стават инициатори и автори на собственото си образоване. Децата учат през играта и чрез емоция, мислят и дават решения играейки. Играта отключва активността и инициативността на ученика и поставя на друго ниво общуването ученик-ученик и учител–ученик.