facebook

ДепартаментТеатър

 

и.д. Ръководител

 

доц. Снежина Петрова

корпус 1, офис 508а

тел.: 02/8110 533, в. 15081

е-mail: sppetrova@hotmail.com

 

 

Секретар-специалист

 

Християна Стоименова

корпус 1, офис 513

тел.: 02/8110 513; в. 15131

e-mail: hstoimenova@nbu.bg

 

МЕДЕЯ - АНТИЧЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ 

 


Гилгамеш

 

 

Ние, Гераците

  

Сценична реализация:
Снежина Петрова

Сценография:
Десислава Морозова

С участието на студенти от програма „Театър“ на НБУ:
Божидар Михайлов, Бояна Георгиева, Валерия Иванова, Веселина Бояджиева, Кристиян Янев, Лъчезар Дойнов, Натали Йорданова, Соня Ковчезлиева, Християна Стоименова, Томи Михайлов, Румен Христов, Красимира Дуковска

В спектакъла е използвана музика на Гергана Димитрова.

 

 

 

 

"Лошото момиче на българския театър - доц Възкресия Вихърова, стана на 60! 

 

 

Честит юбилей, скъпа Креси!"

 

 

От студенти и преподаватели на департамент "Театър" и цялата академична общност на Нов български университет

  

 

 

 

ИСТОРИЯ

 

През 1991 г. в НБУ започва обучението по програма „Театър“, разработена от Възкресия Вихърова, Зарко Узунов и Веселин Мезеклиев, които преподават в Университета и до днес. През декември 1999 г. департамент „Театър“ и „Театър на голия охлюв“ се обособяват в самостоятелни структурни единици в рамките на НБУ. От февруари 2010 г. програмата на Департамента се представя и в новата база на Университетския театър с директор дългогодишният ръководител на департамент „Театър“ доц. Възкресия Вихърова.

 

От септември 2012 г. ръководител на Департамента е доц. Снежина Петрова.

 

Департаментът е член на IETM, EAST, ELIA и продължава да разширява своята мрежа от професионални контакти в международен план.

 

СТРАТЕГИИ

 

Департамент „Театър“ предлага солидно модерно образование в дългогодишните традиции на методиките за предаване на знанието за театъра, но стъпило изцяло върху най-съвременните методи и практики за обучение в областта на изкуствата.

 

Мисията на Департамента е образование, което развива театъра като активна част от обществената система с мисията да се грижи за запазването на културната памет, за укрепването на ценностите и отварянето на духовните й хоризонти, като задава ценностни ориентири на човека.

 

Департамент „Театър“ подготвя квалифицирани специалисти в областта на театъра и новите театрални практики, основаващи се на основните европейски и общочовешки хуманни ценности, следвайки приоритетите в модерното културно развитие на българската нация. Стратегия на Департамента е да развива театрално образование, което подготвя студентите за реализация в широкия спектър на съвременните сценични изкуства, в новите динамични реалности на институционалните и естетическите промени, които се извършват в изкуството на театъра както в национален, така и в глобален контекст. Този тип образование цели изграждането на умения да се търси и създава така необходимата на съвременния театър връзка с различните групи и нови публики в обществото.

 

Сред стратегиите на Департамента е отварянето на театъра и театралното образование към всички сфери на обществения живот, към всички обществени групи; развитието на връзката на театъра с останалите изкуства, с науката и живата практика на експериментите в това интердисциплинарно поле. В същата посока се развива и изследователската му работа, въвличайки в изследване и дискусия актуалните опити на независимата театрална сцена и граничните сценични форми, както и пърформативните опити в широкия спектър на съвременното изкуство.

 

През академичната 2000/2001 година Департаментът се включва в международната програма ЕРАЗМУС-СОКРАТ, което дава възможност голям брой студенти ежегодно да специализират в най-престижните европейски университети в сферата на театъра, изпълнителските изкуства, сценичния дизайн и съвременния танц.

 

ДИНАМИЧНИ УЧЕБНИ ФОРМИ


Департамент „Театър“ и Нов български университет дават възможности за динамично образование, което среща студентите с непосредствения театрален процес на българската сцена, като им предлага:

  • постоянно действащи театрални семинари и срещи с водещи фигури на съвременния театър и знанието за театър;
  • практическо обучение в Университетския театър, участия в национални и международни проекти, участия във фестивали, на театрална сцена и в други културни институции, майсторски класове;
  • образователни пътувания, в които могат да се включат и изследователи от други департаменти на НБУ.

 

Преподавателите от департамент „Театър“ са изявени фигури с доказан принос за развитието на театъра. За постиженията си те са лауреати на множество награди и са спечелили признанието на авторитетни национални и международни форуми и институции.

 

ПРОЕКТИ

 

Сред значимите проекти на Департамента са Лятната детска академия и Театралната класна стая чрез програма Партньорство – Център за алтернативно образование, както и програмата, представляваща международните организации ЮНЕСКО, ЮНИДО и УНИЦЕФ; Мостът; Тригодишният Международен театрален проект „Tracing roads across” с фокус върху творческия обмен и артистичното ноу-хау, представящ цялостната дейност на Workcenter of Jerzy Grotovski and Thomas Richards in Pontedera Italy; участието на студенти и преподаватели по сценография в Международния пленер „Процес – пространство“ в гр. Балчик, във Франкофонския фестивал „Жан Луи Баро“ и др.

 

РЕЗУЛТАТИ

 

Завършилите могат да се реализират в: публичните и частните театри, телевизионните и филмовите продукции, дублирането на филми, радиопродукции, новите медии и др. Възпитаниците на програмите са подготвени за самостоятелна работа не само в системата на репертоарните театри, но и в условията на динамично променящата се нова, мобилна, гъвкава институционална структура. Получената в програмите подготовка за практиките на постдраматичния театър и за широк спектър дейности, свързани с театрално-творческата работа, ги прави конкурентоспособни на театралния пазар и на пазара на изкуствата като цяло.