facebook

ДепартаментТеатър

Програмен съвет "Театър"

Директор Програмен съвет:

Доц. д-р Анна Пампулова

e-mail: annapam@nbu.bg

 

Членове:

доц. д-р Ася Иванова

е-mail: 6060assia@gmail.com

 

доц. д-р Калина Христова

e-mail: k_hristova@nbu.bg

 

Външен член:

Асен Аврамов

композитор