ДепартаментТеатър

Програмен съвет "Театър

Директор Програмен съвет:

гл. ас. д-р Анна Пампулова

e-mail: annapam@nbu.bg

 

Членове:

гл. ас. д-р Ася Иванова

е-mail: assiaivanova@nbu.bg

 

доц. д-р Калина Христова

e-mail: k_hristova@nbu.bg

 

Външен член:

Ириней Константинов

директор на Театър "София"