facebook

ДепартаментТеатър

Научен форум за изкуства

 

 

VII НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА

14-15 октомври 2023

Конференция с международно участие

Панел: Докторанти и постдокторанти

Панел: Преподаватели

 

XVІII МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

VII МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

 

10:00 часа на 14.10.2023 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ще има възможност за присъствено и онлайн включване

 

Краен срок за регистриране на участниците чрез изпращане на готов доклад – 06.10.2023

по e mail: artsforum@nbu.bg

 

Повече информация:

за панел Музика и танц – mshushulova@gmail.com

за панел Театър, кино, сцена и визуални изкуства – vdetcheva@nbu.bg

 

Насоки за изпращане на докладите на

https://music.nbu.bg/bg/periodichen-sbornik-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове