facebook

ДепартаментТеатър

Конкурси

академична длъжност доцент, ДВ бр. 50/01.07.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 50 от 01.07.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  19.12.2022 / 14:30
 • Зала
  508, корпус 1.

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 38/20.05.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 38 от 20.05.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Десислава Шпатова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  25.07.2022 / 11:00
 • Зала
  зала 508, корпус 1, НБУ
академична длъжност доцент, ДВ бр. 22/18.03.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 22 от 18.03.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Татяна Стоянова Соколова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.09.2022 / 12:00
 • Зала
  зала 508, корпус 1, НБУ

Прикачени файлове