ДепартаментТеатър

Докторанти

Възкресия Вихърова
 • Име на докторанта
  Възкресия Вихърова
 • Тема на дисертацията
  Ситуиране на театрален спектакъл в поредицата Ритуал-Театър -Ритуал
 • Научен ръководител
  проф. Камелия Николова д.н.

Прикачени файлове - научен ръководител

Деляна Манева

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

проф. д-р Ева Волицер - НБУ
доц. Възкресия Вихърова - НБУ
проф. д. изк. Ромео Попилиев - БАН
проф. д. изк. Камелия Николова - НАТФИЗ
проф. д-р Николай Йорданов - БАН

 • Име на докторанта
  Деляна Манева
 • Тема на дисертацията
  "Предизвиканото тяло /Психофизическият тренинг на актьора/"
 • Научен ръководител
  доц. Възкресия Вихърова
 • Дата и час на защитата
  20.05.2013 / 10:00
 • Зала
  зала 511, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител