facebook

ДепартаментТеатър

Докторанти

Десислава Шпатова

Публична защита за образователна и научна степен "доктор"

 

На кандидат - докторант Десислава Шпатова

На Тема: „Ингмар Бергман на българската театрална сцена“

Научен ръководител: Проф. Петя Александрова, д.н.

 

Научно жури в състав:

проф. Виолета Атанасова Дечева, д.н - НБУ (становище)

доц. д-р Ася Христова Иванова - НБУ (рецензия)

проф.  Анна Стефанова Топалджикова, д.н. - НАТФИЗ (становище)

проф. д-р Венета Дойчева Иванова  - НАТФИЗ  (становище)

проф. д-р Йоана Минкова Спасова - Дикова  - БАН (рецензия)

 

Защитата ще се проведе онлайн на 30.08.2021 г. от 14.00 часа в платформа ZOOM.

 • Име на докторанта
  Десислава Шпатова
 • Тема на дисертацията
  Ингмар Бергман на българската театрална сцена
 • Научен ръководител
  Проф. Петя Александрова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  30.08.2021 / 14:00
 • Зала
  Онлайн платформа ZOOM

Прикачени файлове

Възкресия Вихърова

Публична защита за образователна и научна степен "доктор"

 

На доц. Възкресия Вихърова

На Тема„Ситуиране на театрален спектакъл в поредицата Ритуал-Театър Ритуал“

Научен ръководител: проф. Камелия Николова Николова

Научно жури в състав:

проф. Виолета Атанасова Дечева, д.н  - НБУ (рецензия)                                             

доц. д-р Георги Асенов Арнаудов - НБУ (становище)

проф. д-р Анна Стефанова Топалджикова -  НАТФИЗ (становище)

проф. Николай Горанов Йорданов д.н - БАН (рецензия)

проф. Камелия Николова  Николова, д.н. - НАТФИЗ (становище)

 

Защитата ще се проведе на 27.09.2018 г. от 12.00 часа в зала 409 , 1 корпус.

 

 • Име на докторанта
  Възкресия Вихърова
 • Тема на дисертацията
  Ситуиране на театрален спектакъл в поредицата Ритуал-Театър -Ритуал
 • Научен ръководител
  проф. Камелия Николова д.н.
 • Дата и час на защитата
  27.09.2018 / 12:00
 • Зала
  409, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Деляна Манева

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Научно жури:

проф. д-р Ева Волицер - НБУ
доц. Възкресия Вихърова - НБУ
проф. д. изк. Ромео Попилиев - БАН
проф. д. изк. Камелия Николова - НАТФИЗ
проф. д-р Николай Йорданов - БАН

 • Име на докторанта
  Деляна Манева
 • Тема на дисертацията
  "Предизвиканото тяло /Психофизическият тренинг на актьора/"
 • Научен ръководител
  доц. Възкресия Вихърова
 • Дата и час на защитата
  20.05.2013 / 10:00
 • Зала
  зала 511, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител