facebook

ДепартаментТеатър

Конкурс за нова пиеса на НБУ

1089x400_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Нов български университет обявява Конкурс за нова пиеса на български език по зададена тема. Конкурсът ще се провежда всяка година.

Темата се определя от излъчено от академичния състав на НБУ жури на конкурса и се обявява до средата на април.

Темата на Конкурс за нова пиеса на НБУ за 2016 г. е „Справедливостта“.

Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година. Приемат се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в Конкурса за нова пиеса – нито като цяло, нито в отделни свои части. Университетът присъжда награда на спечелилия конкурса. Наградата е индивидуална и се състои от диплом, сценична реализация и парична сума.


Подробна информация тук