facebook

ДепартаментТеатър

Дипломиране

 

 

Дипломиране

Дипломирането на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

 

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно схемата на програмата.

 

Стартиране на процедурата по дипломиране с държавен изпит става с подаване на заявление до Ръководителя на департамента, 1 месец преди датата на изпита. При дипломиране със защита на теза, дипломантът подава заявление с предложение за тема и научен ръководител до Съвета на департамент „Театър“. При дипломиране от вида "ЗАЩИТА НА ТЕЗА ОТ ТИПА „ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ“ " дипломантът следва стъпките от обновения Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези или на държавния изпит. След успешно преминат практически държавен изпит или защита на дипломна теза, дипломантите е необходимо да подадат документи за издаване на диплома ( 2 бр. паспортни снимки, заявление по образец, служебна бележка от Библиотеката, че не дължат книги) в отдел "Студенти", Централно фоайе, НБУ.

Изискванията за явяването на защита на бакалавърска или магистърска теза, или дипломен проект става спрямо Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен (вж.прикачените файлове).

 

 • Изисквания за явяване на практически държавен изпит в БП „Театър“
 •  

   

  Модул „Актьорско майсторство“

  Студентите се дипломират с практически държавен изпит –  най- често участие – роля в дипломен спектакъл. По време на следването си в НБУ те имат заложени по програмна схема 2 дипломни спектакъла, в 3. и в 5.семестър, под режисурата на своя преподавател – титуляр. Дипломантите избират с роля от кое представление да се явят на държавен изпит.

   

  Модул „Танцов театър“

  Студентите се дипломират с практически държавен изпит –  най- често участие – роля в танцов дипломен спектакъл. По време на следването си в НБУ те имат заложени по програмна схема 2 дипломни спектакъла, в 3. и в 5.семестър, под режисурата на своя преподавател – титуляр. Дипломантите избират с роля от кое представление да се явят на държавен изпит.

   

  Необходимите документи за допускане до практически държавен изпит и за двата модула в БП „Театър“са:

  • Заявление за допускане до държавен изпит (по образец);
  • Карта – портфолио, за да се покажат натрупванията на студентите по време на обучението им в нашата институция.
  • Задължително изискване: 2 DVD диска със запис от дипломния спектакъл.
  • Внесена такса за явяване на държавен изпит на касата на НБУ – офис 201, корпус 1

   

  Дати за Държавни изпити в БП „Театър“ през академичната 2023/24 г.:

  • 25. 09.2023 г.
  • 22. 01.2024 г.
  • 25. 03.2024 г.
  • 17. 06.2024 г.
  • 24.09. 2024 г.

  Документи се предават в офиса на департамента (офис 513, корпус 1, НБУ), в работно време или онлайн на hstoimenova@nbu.bg, най-късно 1 месец преди държавния изпит.

   

 • Изисквания за явяване на практически държавен изпит в МП „Театрално изкуство и общество“
 •  

   

  Специализация „Актьорско майсторство“

  Необходимите документи за допускане до практически държавен в МП „Театрално изкуство и общество“, специализация „Актьорско майсторство“ са:

  • Заявление за допускане до държавен изпит (по образец);
  • Карта – портфолио, за да се покаже надграждането на студентите по време на обучението им в нашата институция.
  • Задължително изискване: 2 DVD диска със запис от дипломния спектакъл. В тези записи се упоменават ролята на студента, името и режисьора на спектакъла.
  • Внесена такса за явяване на държавен изпит на касата на НБУ – офис 201, корпус 1

   

  Специализация „Режисура и управление“

  Необходимите документи за допускане до практически държавен в МП „Театрално изкуство и общество“, специализация „Режисура и управление“ са:

  • Заявление за допускане до държавен изпит (по образец);
  • Карта – портфолио, за да се покаже надграждането на студентите по време на обучението им в нашата институция;
  • Описание на режисьорски проект; режисьорска експликация;
  • Задължително изискване: 2 DVD диска със запис от дипломния спектакъл. В тези записи се упоменават заглавието на спектакъла, режисьора на спектакъла, творческия екип.
  • Внесена такса за явяване на държавен изпит на касата на НБУ – офис 201, корпус 1

   

   

  Специализация „Драматургия и критическо писане“

  Необходимите документи за допускане до практически държавен изпит в МП „Театрално изкуство и общество“, специализация „Драматургия и критическо писане“ са:

  • Заявление за допускане до държавен изпит (по образец);
  • Карта – портфолио, за да се покаже надграждането на студентите по време на обучението им в нашата институция.
  • Текстови файл на пиеса/авторски текст, както и информация този текст да е публикуван в официални сборници или издания.
  • Внесена такса за явяване на държавен изпит на касата на НБУ – офис 201, корпус 1

   

   

  Дати за Държавни изпити в МП „Театрално изкуство и общество“ през академичната 2023/24 г.:

  • 25. 09.2023 г.
  • 22. 01.2024 г.
  • 25. 03.2024 г.
  • 17.06. 2024 г.
  • 24.09. 2024 г.

  Документи се предават на в офиса на департамента (офис 513, корпус 1, НБУ), в работно време или онлайн на hstoimenova@nbu.bg , най-късно 1 месец преди държавния изпит.

   

Прикачени файлове