facebook

ДепартаментТеатър

Международна дейност

Програма "Еразъм" осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Германия, Гърция, Турция, Финландия, Холандия, Латвия и Румъния. (Списък с приемащите университети, с които департамент "Театър" има сключен договор, можете да видите в прикачения файл.)

 

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" студентите могат да се обучават или да проведат магистърски стаж в университети и организации във Великобритания, Германия, Гърция, Финландия, което ще доведе до разширяване на опита като обучение и стаж в един по-мащабен културен контекст. Предвижда се и изграждането на съвместни образователни формати с Театрални академии и училища по изкуства с държави от Балканския и Черноморския регион.

 

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA е университетски консорциум формиран от пет европейски реформаторски университета от България, Дания, Франция, Германия и Гърция. Университети, обединени в усилията си, за формиране на международна университетска мрежа с общи ценности и цели в развитието на научните изследвания, преподаването и институционалното развитие.

Нов български университет, заедно с Université Paris 8 - Франция, Roskilde University - Дания, University of Konstanz – Германия, University of the Aegean – Гръция, са част от Европейската университетска инициатива (EUI) на Европейската комисия. Инициатива, създадена с основна цел да се засилят стратегическите партньорства между висшите учебни заведения в Европейския съюз.

  

European Reform University Alliance - erua-eui.eu

 • Възможности за обмен по програма "Еразъм"
 • Програмата  „ЕРАЗЪМ+“ дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

   

   

  Допълнителна информация и конкретни възможности можете да откриете тук: https://erasmusplus.nbu.bg/ 

 • ERUA ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
 • Курсове на ERUA в дигитална и хибридна форма

   

   

  Нов български университет подпомага процеса и подкрепя преподавателите, които провеждат своите курсове в дигитална или хибридна форма, достъпни за студентите от университетите в ERUA.

  Ние създаваме и насърчаваме разработването на нови курсове в хибридна и дигитална форма. Подпомагаме взаимодействието и комуникацията на преподаватели и студенти с партньорите на ERUA с цел да се осъществи обмен на възможности и знания между различните членове на Алианса.  Въвеждаме използването на иновативни дигитални технологии и подходи за преподаване на студентите, независимо дали се отнася за провеждането на интензивни семинари или за редовни лекции, това допринася за изграждането на нов подход за преподаване, което да разшири хоризонтите и възможностите на всички студенти.

   

  Обучителни седмици

   

   

  Обучителните седмици на ERUA дават възможност да се установи сътрудничество между колегите от всички партньори в ERUA от различни сфери. Тези обучителни седмици са първа стъпка към опознаването между партньорите. Първоначалните контакти се осъществяват виртуално по време на лекции или семинари, като по този начин се отварят нови възможности за по-нататъшно сътрудничество.  

   

  Пътуващи семинари

   

  Пътуващите семинари, които ERUA организира са изцяло практически насочени и насърчават различни и иновативни подходи за придобиване на знания и опит.

  Мобилността в ERUA дава възможност един или повече преподаватели и студенти от различни курсове, които биха желали част от обучението им да бъде  проведено в чужбина, да бъдат финансирани.  Тази форма ни позволява да включим студенти в съвместното изграждане на нов, иновативен обучителен подход, както и по-голяма социална ангажираност на преподаватели и студенти.

   

  Допълнителна информация и конкретни възможности: https://erua-eui.eu/academic-staff/

 • ERUA ЗА СТУДЕНТИ
 • Интензивни и онлайн курсове

  Включете се в различните интензивни онлайн лекции на ERUA!

  Тук можете да откриете детайли за програмата на курса, както и форма и информация за регистрация.

   

  https://erua-eui.eu/intensive-courses/

Прикачени файлове