facebook

ДепартаментТеатър

Международна дейност

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Германия, Гърция, Турция, Финландия, Холандия, Латвия и Румъния.

 

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" студентите могат да се обучават или да проведат магистърски стаж в университети и организации във Великобритания, Германия, Гърция, Финландия, което ще доведе до разширяване на опита като обучение и стаж в един по-мащабен културен контекст. Предвижда се и изграждането на съвместни образователни формати с Театрални академии и училища по изкуства с държави от Балканския и Черноморския регион.