ДепартаментТеатър

Проекти

ДВАМА БЕДНИ РУМЪНЦИ ГОВОРЕЩИ ПОЛСКИ

гр. Бърно, Чешка република

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Ръководител:
ДОЦ. СНЕЖИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА