ДепартаментТеатър

Съвет на департамента

проф. Виолета Дечева, д.н.
e-mail: vdetcheva@nbu.bg

 

проф. д-р Ева Волицер

e-mail: evolitzer@nbu.bg

 

Почетен професор Цветана Манева

e-mail: zvmaneva@nbu.bg

 

Почетен професор Васил Димитров

e-mail: vdimitrovg@nbu.bg

 

доц. Възкресия Вихърова

e-mail: vviharova@nbu.bg

 

доц. Снежина Петрова

e-mail: sppetrova@hotmail.com

 

доц. д-р Анна Пампулова

e-mail: annapam@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Ася Иванова

е-mail: assiaivanova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Антоанета Петрова

e-mail: tonypetrova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Татяна Соколова

e-mail: t_sokolova@nbu.bg