ДепартаментТеатър

Съвет на департамента

проф. Виолета Дечева, д.н.
e-mail: vdetcheva@nbu.bg

 

доц. д-р Възкресия Вихърова

e-mail: vviharova@nbu.bg

 

доц. Снежина Петрова

e-mail: sppetrova@hotmail.com

 

доц. д-р Анна Пампулова

e-mail: annapam@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Ася Иванова

е-mail: assiaivanova@nbu.bg

 

проф. д-р Ева Волицер

е-mail:evolitzer@nbu.bg

 

Елена Панайотова

e-mail:е.panayotova@nbu.b

 

Десислава Шпатова

 

проф. Цветана Манева

  

гл. ас. д-р Антоанета Петрова

e-mail: tonypetrova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Татяна Соколова

e-mail: t_sokolova@nbu.bg