facebook

ДепартаментТеатър

Щатни

проф. д.н. Виолета Дечева

проф. д.н. Виолета Дечева

доц. д-р Анна Пампулова

доц. д-р Анна Пампулова

доц. д-р Антоанета Петрова

доц. д-р Антоанета Петрова

доц. д-р Ася Иванова

доц. д-р Ася Иванова

доц. д-р Възкресия Вихърова

доц. д-р Възкресия Вихърова

доц. д-р Татяна Соколова

доц. д-р Татяна Соколова

доц. Снежина Петрова

доц. Снежина Петрова

гл. ас. д-р Десислава Шпатова

гл. ас. д-р Десислава Шпатова

ас. д-р Слава Янакиева

ас. д-р Слава Янакиева

ас. Василена Радева

ас. Василена Радева

ас. Марий Григоров

ас. Марий Григоров

ас. Яница Атанасова

ас. Яница Атанасова