facebook

ДепартаментТеатър

Актуално

th2_678x410_crop_478b24840a th3_678x410_crop_478b24840a th1_678x410_crop_478b24840a
18.12.2015 09:45

Игрови метод на преподаване в училище

Открит урок на студенти от департамент „Театър“ в 76 ОУ „Уилям Сароян“

76 ОУ „Уилям Сароян“, ул. „Братя Миладинови“ №9

Организатор:
департамент „Театър“

Водещ:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова

Участници:
студенти от департамент „Театър“ на НБУ и ученици от 76 ОУ „Уилям Сароян“

Игровият метод на преподаване е учене през действие и игра. Игровият метод на преподаване по-скоро насочва мисленето и активността на учениците и те стават инициатори и автори на собственото си образоване. Децата учат през играта и чрез емоция, мислят и дават решения играейки. Играта отключва активността и инициативността на ученика и поставя на друго ниво общуването ученик-ученик и учител–ученик.