facebook

ДепартаментТеатър

Актуално

2622941-copy_678x410_crop_478b24840a
15.09.2022 09:30

Тържествено откриване на учебната година в ПГСС с поетичен пърформанс

Двора на ПГСС Бузема


Организатори:
Департамент „Театър“ в партньорство с културна платформа Digitalartculture


Водещ:
доц. Снежина Петрова


Модератори:
Християна Стоименова – деп. „Театър“
Александър Гочев – студент в 4-ти курс, БП „Театър“


Участници:

Студенти от БП „Театър“ и студенти от МП „Театрално изкуство и общество“:

Александър Гочев, F097942, БП „Театър“

Калоян Иванов, F096283, БП „Театър“

Ния Балчева, F096909, БП „Театър“

Ангелина Грозева, F106966, МП „Театрално изкуство и общество“

Борислав Вълов, F106968, МП „Театрално изкуство и общество“

Антонина Гюрова – гост-изпълнител

 

По идея на Християна Стоименова, основател на културна платформа Digitalartculture, с пилотен проект „Дигитална поезия – твоят съвременен арт пристан“.

 

Автори на поетични текстове в пърформанса:

Ангелина Грозева, студент в НБУ

Антонина Гюрова

Моника Шербанова

Луиза Павлова – Петкова – Алумни НБУ

Христина Георгиева

 

 

По случай откриването на новата учебна година, ПГСС Бузема отново кани департамент „Театър“, НБУ, да се включи с театрална акция и да поздрави новите ученици в гимназията. Тази година събитието има социално-ангажирана насоченост и се осъществява в партньорство и с новата културна платформа Digitalartculture, с пилотен проект „Дигитална поезия – твоят съвременен арт пристан“. Чрез дигитален поетичен пърформанс, основан сценарийно изцяло на съвременни стихове, проект „Дигитална поезия – твоят съвременен арт пристан“ стартира серия от уъркшопи и социални събития в ПГСС Бузема, целящи:

  • Достъп на ученици със специални потребности, малцинствени групи или в неравностойно положение до нова и съвременна поезия;
  • Запознаване с нови съвременни автори на поетични стихове
  • Лесно усвояване на поетични стихове от класически автори в часовете по Български език и литература, посредством нови, алтернативни театрални модели или аудио-визуални / VR техники.

 

ПГСС Бузема като образователна институция подкрепя млади, социално-ангажирани таланти, в техните образователни и творчески проекти.

 

Една от приоритетните цели на ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел е да подкрепя и развива арт дейност, свързана със социалното включване и развитие на образователни иновации, в подкрепа на различни социални групи.

Социалната кауза на културна платформа Digitalartculture, с пилотен проект „Дигитална поезия – твоят съвременен арт пристан“ се осъществява и с финансовата подкрепа на Национален фонд култура, по програма „Творчески стипендии 2022“.