facebook

ДепартаментТеатър

Кризите на Народния театър

Кризите на Народния театър

Кризите на Народния театър

Виолета Дечева

Виолета Дечева е доктор по театрознание и доктор на науките от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател и преподавател, историк и критик. Специализация в Freie Universtat-Berlin (1998). Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Международни изследователски проекти като мнотократен БААБ-стипендиант в Freie Universitat-Berlin, Advanced Akdemia-CAS, Sofia. RSS-Central European University, Landis&Gyr' Stiftung-Sckweiz, и др. Член на International Federation for Tkeatre Researck, на International Association of Tkeatre Critics, на Сьюз на журналистите в България и др. Годишни награди за критически текст на САБ. Множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Щвейцария и др. Сред книгите, които е издала са: Еа фокус Bimiter Gotsckeff (2015). Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014). Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006). Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003),/Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценишЙ&а й рецепция в България (2002), Театърът на 90-те (2001) и др.


Година на издаване: 2016

Корици: Меки

ISBN: 9789545359224

Език: Български

Размери: 14x21

Страници: 274

Тегло: 355 грама

Издателство: Нов български университет